Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4700

I C 387/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 387/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jakubiec Protokolant Małgorzata Siuda po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa L. W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda L. W. kwotę 850.000 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/
Czytaj więcej»

I C 393/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 393/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 24 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Maria Stelska protokolant Edyta Stanisławek - Krukowska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. w Lublinie sprawy z powództwa R. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. M. kwotę 62 000 ( sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych tytułem zadośćuczynienia wr
Czytaj więcej»

I C 395/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-11-28

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 395/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : S.S.O. Grażyna Lipianin Protokolant : protokolant sądowy Olga Kuna-Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013r. na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w L. o ustalenie I ustala istnienie stosunku członkostwa Z. S. w Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w L. wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innyc
Czytaj więcej»

I C 395/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-06-17

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 395/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jakubiec Protokolant Małgorzata Siuda po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. , M. S. i P. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. S. kwotę 50.000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 398/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 398/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Kurzępa (del. do SO) Protokolant: p.o. protokolanta Marlena Gajda po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa T. T. przeciwko B. K. o ochronę dóbr osobistych I oddala powództwo; II oddala wnioski stron o zasądzenie kosztów procesu; III nieuiszczone w sprawie koszty sądowe przejm
Czytaj więcej»

I C 402/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-10-25

Data publikacji: 2013-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 402/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Alicja Zych protokolant : Ewa Wolniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2013 roku sprawy z powództwa : A. Ś. przeciwko : Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie i Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 koszty procesu pomiędzy stronami zn
Czytaj więcej»

I C 403/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-04-14

Data publikacji: 2014-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 403/12 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Anna Cybulska Protokolant: sekretarz sądowy Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu w dniu 31marca 2014 roku w Lublinie sprawy z powództwa Z. L. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, rentę I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda Z.
Czytaj więcej»

I C 403/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 403/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Stelska Protokolant: Edyta Stanisławek-Krukowska po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w L. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr (...) właścicieli lokali przy ul. (...) w L. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2013 r i wysoko
Czytaj więcej»

I C 406/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 406/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Hałabis Protokolant: sekr. sąd. Ewa Wolniak po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2014 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa J. D. i A. M. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie zastąpionemu procesowo przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o odszkodowanie ______________ I oddala powództwo; II zasądza
Czytaj więcej»

I C 412/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-10-13

Data publikacji: 2014-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 412/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa Protokolant: Paulina Radomska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2014 roku sprawy z powództwa : M. J. przeciwko: Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda M. J. kwotę 58.500,
Czytaj więcej»