Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4616

I C 302/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-06-25

Data publikacji: 2014-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. IC 302/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego (del. do SO) Piotr Czerski Protokolant: Ilona Pasternak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2014 roku w Lublinie sprawy z powództwa S. C. przeciwko I. S. o zapłatę ____________________________________________________________ I zasądza od pozwanej I. S. na rzecz powoda S. C. kwotę 350.000,00 zł
Czytaj więcej»

I C 304/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-09-25

Data publikacji: 2014-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C304/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2014r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : S.S.O. Grażyna Lipianin Protokolant : Paulina Radomska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014r. na rozprawie sprawy z powództwa W. I. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Zakładu Karnego w C. zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zadośćuczynienie w kwocie 100.000zł I oddala powództwo; II nie obcią
Czytaj więcej»

I C 322/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 322/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Cybulska Protokolant: starszy sekr. sądowy Monika Brzezina po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 roku w Lublinie sprawy z powództwa D. B. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz p
Czytaj więcej»

I C 344/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 344/12 0.a.W Y R O K 0.b.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Tchórzewski Protokolant: Katarzyna Radek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2013 r. w Lublinie sprawy przeciwko (...) w W. , P. F. (1) z powództw: I J. Ś. (1) o: a zadośćuczynienie 130.000,- zł z ustawowymi odsetkami od dnia 27.04.2012 r. b odszkodowanie 20.000,- zł z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2014-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 344/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Stelska Protokolant: Dorota Twardowska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko J. O. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda S. P. czynność prawną w postaci umowy darowizny z dnia 10 września 2011r. zawar
Czytaj więcej»

I C 345/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-06-16

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 345/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Maj po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2014 roku sprawy z powództwa : E. N. (1) przeciwko : Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

I C 346/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-09-02

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 346/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Alicja Zych Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2013 r. w L. sprawy z powództwa: B. B. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zadośćuczynienie, rentę, ustalenie I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powódki B. B. zado
Czytaj więcej»

I C 348/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2016-03-16

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 348/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Lebowa Protokolant starszy sekretarz sądowy Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2016 roku w Lublinie sprawy z powództwa W. R. i K. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę tytułem zadośćuczynienia kwot po 80000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 marca 2014 roku do dnia zapłaty I
Czytaj więcej»

I C 764/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-07-10

Data publikacji: 2014-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 764/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Tchórzewski Protokolant: Małgorzata Siuda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2014 r. w Lublinie sprawy z powództwa A. C. przeciwko Gminie M. L. o zapłatę kwoty 466897,32 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 1.09.2011 r. I zasądza od pozwanej Gminy M. L. na rzecz powoda A. C. kwotę 466897,32 (czterysta sze
Czytaj więcej»

I C 769/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-10-07

Data publikacji: 2013-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 769/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Cybulska Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2013 roku sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo - Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko (...) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w L. o zapłatę Zasądza od (...) Sam
Czytaj więcej»