Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4130

I C 475/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-10-31

Data publikacji: 2014-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C475/11 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2013 r. . Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w L. w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Stefaniak Protokolant: st. sek. sąd. Agnieszka Michaluk po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 roku na rozprawie sprawy z powództwa: J. K. (1) przeciwko: (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia I zasądza od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz J. K. (1) : a kwotę 28.760,86 zł (dwad
Czytaj więcej»

I C 480/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-07-02

Data publikacji: 2013-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 480/12 0.a.W Y R O K 0.b.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Tchórzewski Protokolant: Anita Listoś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2013 r. w Lublinie sprawy z powództwa R. N. przeciwko (...) Bankowi (...) S.A. w W. o pozbawienie w całości wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) , z dnia 29 września 2011 r., opatrzonego klauzulą wykonal
Czytaj więcej»

I C 480/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-11-27

Data publikacji: 2013-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie nie posiada zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym.
Sygn. akt I C 480/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Lublinie w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Hałabis Protokolant: prot. sądowy Olga Kuna - Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa L. Ł. przeciwko (...) Agencji (...) w L. o zapłatę postanawia: odrzucić pozew. I C 480/13 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 8 maja 2013 r. (data stempla pocztowego na kopercie nadawczej – k. 179) powód L. Ł. wniósł o zasądzenie od p
Czytaj więcej»

I C 482/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 482/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR del. do SO Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna Protokolant sekr.sąd. Ewa Wolniak po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie oraz sprawy z powództwa P. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I za
Czytaj więcej»

I C 485/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-11-27

Data publikacji: 2014-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 485/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Maria Stelska protokolant Dorota Twardowska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa G. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. tytułem zadośćuczynienia na rzecz powoda G. M. kwotę 50.000 (pięćdziesiat
Czytaj więcej»

I C 487/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 487/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa Protokolant: protokolant sądowy P. R. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2015 roku sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki A. M. kwotę 55 000,00 (pięć
Czytaj więcej»

I C 489/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2014-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 489/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : S.S.O. Grażyna Lipianin Protokolant : Ilona Pasternak po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014r. na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. przeciwko Z. W. i K. W. o zapłatę I zasądza na rzecz powoda Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. od pozwanych Z. W. i K. W. solidarnie: a kwotę 88.159,20zł (osiemdziesiąt o
Czytaj więcej»

I C 491/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-05-27

Data publikacji: 2013-08-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 491/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Jolanta Szymanowska Protokolant: sekr. sąd. Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 roku w Lublinie sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz K. P. tytułem zadośćuczynienia kwotę 45.000 zł (czterdzieści pięć
Czytaj więcej»

I C 493/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2014-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 493/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Tchórzewski Protokolant: Ilona Pasternak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2014 r. w Lublinie sprawy z powództwa L. Ż. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 80.000,- zł z odsetkami ustawowymi od dnia 30.10.2009 r. I zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powódki L
Czytaj więcej»

I C 494/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-03-17

Data publikacji: 2015-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 494/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jakubiec Protokolant Rafał Marczuk po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy L. przeciwko B. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. Z. rzecz powoda Gminy L. kwotę 168.113,96 zł /sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzynaście złotych 96/100/ z ustawowymi odsetkami od kwoty 147.810,24 zł /sto
Czytaj więcej»