Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3668

IX Ga 107/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IX Ga 107/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Przemysław Grochowski (spr.) Sędziowie : Sędzia Sądu Okręgowego Beata Błotnik Sędzia Sądu Rejonowego del. do SO Andrzej Łopuszyński Protokolant : Elżbieta Zentar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2017 roku w L. sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłat
Czytaj więcej»

V Ka 996/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ka 996/15 UZASADNIENIE Prokurator oskarżył T. K. o to, że w dniach 10,11 i 29 lipca 2008 roku oraz w dniu 29 października 2008 roku w S. , pow. (...) , woj. (...) , w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w tym w dniach 10 i 11 lipca 2008 roku wspólnie i w porozumieniu z G. W. (1) i B. C. , jako funkcjonariusz publiczny – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w S. , będąc na podstawie własnego zarządzenia Nr (...) z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie powołan
Czytaj więcej»

IV K 102/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie, Sąd ustalił następujący stan faktyczny: R. L. (1) do 24 stycznia 2004 r. przebywał na terenie Hiszpanii, gdzie został zatrzymany pod zarzutem doprowadzenia upośledzonej umysłowo kobiety do obcowania płciowego. Po przesłuchaniu w dniu 22 stycznia 2004 r. przez sędziego, R. L. (1) , zgodnie z orzeczeniem z dnia 24 stycznia 2004 r. nie zastosowano w stosunku do niego środka izolacyjnego, uzyskał gwarancję odpowiadania
Czytaj więcej»

IV K 314/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-10-29

Data publikacji: 2015-07-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 314/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO J. K. Protokolanci: sekr. sąd. S. C. , st. prot. A. D. , st. sekr. P. Z. , przy udziale Prokuratora: C. K. , B. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 28 sierpnia 2013 roku, 9 października 2013 roku, 25 listopada 2013 roku, 13 grudnia 2013 roku, 5 marca 2014 roku, 9 maja 2014 roku, 30 czerwca 2014 roku, 5 września 2014
Czytaj więcej»

IX Ga 47/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Sygn. akt IX Ga 47/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Przemysław Grochowski (spr.) Sędziowie : Sędzia Sądu Okręgowego Beata Błotnik Sędzia Sądu Rejonowego del. do SO Andrzej Łopuszyński Protokolant : Elżbieta Zentar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2017 roku w L. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko (...) spółce ak
Czytaj więcej»

IV K 50/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IV K 50/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Mariusz Jaroszyński (sprawozdawca) Sędzia SO Andrzej Klimkowski Ławnicy: M. B. , A. K. , C. M. Protokolant: sekr. sąd. Paweł Krupa, st. sekr. sąd. Piotr Zawada, st. prot. Tomasz Sala przy udziale prokuratora: Arkadiusza Stańczyka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 9 maja 2014 r., 15 maja 2014 r., 2 lipca 2014 r., 8 września 20
Czytaj więcej»

I C 1199/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-04-24

Data publikacji: 2015-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Zych Protokolant: Paulina Radomska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2015 roku w Lublinie sprawy z powództwa Ł. K. , M. K. (1) , M. K. (2) , K. K. , A. G. , A. M. i M. K. (3) przeciwko Towarzystwu (...) „ z siedzibą w (...) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powodów kosztami procesu na rzecz
Czytaj więcej»

IV K 372/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 372/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO A. F. Protokolant: st. sekr. sąd. P. Z. , sekr. sąd. M. K. , sekr. sąd. A. B. , sekr. sąd. S. C. przy udziale prokuratora : P. B. , M. Z. po rozpoznaniu w dniach: 11 grudnia 2014 roku, 7 stycznia 2015 roku, 9 lutego 2015 roku, 9 marca 2015 roku, 16 marca 2015 roku sprawy: R. W. - syna S. i I. z domu L. , urodzonego (...) w
Czytaj więcej»

IV K 372/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IV K 372/14 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego, Sąd ustalił następujący stan faktyczny: R. W. i C. W. związek małżeński zawarli 27 grudnia 1997 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie, sygn. akt III C 1280/12 z dnia 08 kwietnia 2013 r. małżeństwo to zostało rozwiązane. W trakcie trwania tego związku oszczędności małżonków lokowane były między innymi na lokacie (...) Bank S.A , na koncie (...) .P., w jednostkach uczestnictwa w funduszu Pionier, w polisach ubezpieczeniowych
Czytaj więcej»

II Ca 1010/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2014-07-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 1010/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Żak (spr.) Sędziowie: Sądu Okręgowego Anna Podolska-Kojtych Sądu Rejonowego Marta Postulska- Siwek ( del.) Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Gustaw po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa E. J. i I. T. przeciwko I. G. , G. M. , M.
Czytaj więcej»