Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4418

I C 832/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-08-06

Data publikacji: 2014-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 832/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jakubiec Protokolant Ilona Pasternak po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2014 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa A. J. , L. J. i M. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki A. J. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych 0/100) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 842/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-08-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 842/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Lebowa Protokolant protokolant sadowy O. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2015 roku w L. sprawy z powództwa M. Ł. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. Ł. (1) tytułem zadośćucz
Czytaj więcej»

I C 842/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-10-02

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 842/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2013r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Stefaniak Protokolant: sekr. sądowy Ewa Krawczyńska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa W. N. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz W. N. : a kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) z ustawo
Czytaj więcej»

I C 842/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-05-09

Data publikacji: 2014-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie w procesie cywilnym ustalenia nieważności lub bezskuteczności faktu prawotwórczego na podstawie art. 189 k.p.c., skutkującego przesądzeniem związania stron procesu umową w sytuacji, kiedy uprzednio w innej sprawie nastąpiło prawomocne rozstrzygnięcie przez Sąd powództwa o świadczenie, w którym przesłanką rozstrzygnięcia było ustalenie (...)
Sygn. akt I C 842/13 POSTANOWIENIE Dnia 9 maja 2014 roku Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w L. w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Hałabis Protokolant: prot. sądowy Olga Kuna - Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w W. przeciwko Gminie Miejskiej w B. reprezentowanej przez Prezydenta Miasta B. o ustalenie postanawia: I odrzucić pozew; II zasądzić od powódki (...) Spółki z o.o. w W. na rzecz pozwanej Gminie Miejskiej w B. kwotę 7.200,0
Czytaj więcej»

I C 844/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-06-03

Data publikacji: 2014-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 844/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jakubiec Protokolant Małgorzata Siuda po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2013 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundacji (...) w W. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej N. o zapłatę zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej w N. na rzecz (...)
Czytaj więcej»

I C 846/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 846/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Stelska Protokolant: Dorota Twardowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2013 roku w Lublinie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko Skarbowi Państwa- Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w L. zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zapłatę I powództwo oddala; II nie obciąża powoda
Czytaj więcej»

I C 853/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 853/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jakubiec Protokolant Małgorzata Siuda po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko D. K. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego D. K. (1) na rzecz powódki M. G. kwotę 39.162,50 zł (trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 50/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 31 grudnia
Czytaj więcej»

I C 854/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-09-19

Data publikacji: 2013-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 854/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2013 roku Sąd Okręgowy Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Maria Stelska Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Kasy (...) z siedzibą w G. przeciwko B. C. i R. C. o zapłatę I zasądza od pozwanych B. C. i R. C. solidarnie na rzecz na powoda - (...) Kasy (...) z siedzibą w G. kwotę 78.224,06 zł (siede
Czytaj więcej»

I C 855/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-06-26

Data publikacji: 2014-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 855/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Cybulska Protokolant: sekr. sąd. Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko R. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w L. - o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 3.634,00zł (trzy tysiące sześć
Czytaj więcej»

I C 856/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-02-24

Data publikacji: 2015-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. I C 856/10 (I C 313/11, I C 837/12) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego (del do SO) Piotr Czerski Protokolant Rafał Marczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2015 roku w L. spraw połączonych z powództw Gminy J. przeciwko Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. o zapłatę _____
Czytaj więcej»