Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4750

I C 107/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-06-28

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 107/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI Dnia 28 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Anna Cybulska Protokolant sekretarz sądowy Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2013 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa R. Z. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę I zasądza tytułem zadośćuczynienia od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z si
Czytaj więcej»

I C 113/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 113/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Tchórzewski Protokolant: Ilona Pasternak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2014 r. w L. sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) w W. przeciwko HOTEL (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego HOTEL (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz powoda Stowarzyszenia (...) w W. kwotę 4283,12 (cztery tysiąc
Czytaj więcej»

I C 115/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-07-27

Data publikacji: 2015-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 115/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Piotr Jakubiec Protokolant sekr. sąd. Małgorzata Siuda po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014 r. w Lublinie sprawy z powództwa T. C. (1) przeciwko Powiatowi (...) w Ś. o ochronę praw autorskich I nakazuje pozwanemu Powiatowi (...) w Ś. usunięcie ze strony internetowej (...) będących autorstwem powoda T. C. (1) , przedstawi
Czytaj więcej»

I C 117/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 117/11 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Krzysztof Stefaniak protokolant prot. sąd. Olga Kuna - Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa R. Z. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od (...) Spółka Akcyjna w S. na rzecz R. Z. kwotę 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 118/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-12-16

Data publikacji: 2014-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 118/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa Protokolant: protokolant sądowy Olga Kuna – Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2013 r. sprawy z powództwa R. J. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda R. J. kwotę 80 000,00 (osiemdziesiąt tysięc
Czytaj więcej»

I C 119/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 119/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia16 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Cybulska Protokolant: st. sek. sądowy Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2014 roku sprawy z powództwa A. B. przeciwko Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, ustalenie I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powoda A. B. z tytułu zadośćuczyni
Czytaj więcej»

I C 126/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-05-23

Data publikacji: 2013-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 126/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Jolanta Szymanowska Protokolant: Katarzyna Golubińska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013 roku w Lublinie na eozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko R. B. o zapłatę I zasądza od R. B. na rzecz E. B. kwotę 76.343,40 złote (siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy) wraz z
Czytaj więcej»

I C 146/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-01-13

Data publikacji: 2014-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 146/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Stefaniak Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Siuda po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa J. T. (1) przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu (...) w B. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powódki kosztami procesu; III nieuiszczone ko
Czytaj więcej»

I C 149/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-07-16

Data publikacji: 2013-08-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 149/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Cybulska Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Lisiowska na rozprawie w dniu 15 lipca 2013 roku rozpoznał sprawę z powództwa K. Z. przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w L. , zastępowanemu procesowo przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zadośćuczynienie I oddala powództwo; II nie obciąża powoda K. Z. kosztami proce
Czytaj więcej»

I C 159/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2014-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C159/12 (...) " (...) (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa Protokolant: protokolant sądowy Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2014 r. sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w L. o odszkodowanie 1) powództwo oddala; 2) nie obciąża powoda J. P. kosztami postępowania; 3) nie uiszczoną opłatę od pozwu od której
Czytaj więcej»