Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4282

I C 6/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-05-21

Data publikacji: 2014-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 6/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jakubiec Protokolant Małgorzata Siuda po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa B. J. , J. J. (1) i R. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki B. J. kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) tytułem zadośćuczynie
Czytaj więcej»

I C 12/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-06-18

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. I C 12/13 (I C 34/13) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego (del. do SO) Piotr Czerski Protokolant: protokolant sądowy Olga Kuna-Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2014 roku w L. spraw z powództw T. K. i P. N. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę zadośćuczynień _________________________________________________________
Czytaj więcej»

I C 13/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-04-14

Data publikacji: 2014-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 13/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa Protokolant: prot. sądowy Olga Kuna - Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2014r. sprawy z powództwa H. Ł. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powódki H. Ł. (1) kwotę 75 000,00 ( siedemdziesiąt pięć
Czytaj więcej»

I C 16/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-01-27

Data publikacji: 2015-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 16/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa Protokolant: Ilona Pasternak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2015 roku sprawy z powództwa B. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki B. M. tytułem zadośćuczynienia kwotę 80 000,00 (osiemdziesią
Czytaj więcej»

I C 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-10-04

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następujący Przewodniczący: SSO Alicja Zych Protokolant: Joanna Malena po rozpoznaniu w dniu 4 października 2013 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w C. przeciwko B. K. o nakazanie sprzedaży oddala powództwo. Sygn. akt I C 17/13 UZASADNIENIE Pozwem który wpłynął do tut. sądu dnia 3 stycznia 2013 roku (data ste
Czytaj więcej»

I C 19/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-10-14

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 92/12 0.a.W Y R O K 0.b.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Tchórzewski Protokolant: Katarzyna Radek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2013 r. w Lublinie sprawy z powództwa G. M. (1) przeciwko J. M. (1) , Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. , o: 1 ustalenie, że G. M. (1) jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. ; 2 ustalenie, że
Czytaj więcej»

I C 20/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-02-11

Data publikacji: 2014-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 20/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Radek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014r. sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda J. S. 80 000,00 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych tytuł
Czytaj więcej»

I C 23/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-04-10

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 23/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR del. do SO Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna Protokolant sekr.sąd. Ewa Wolniak po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Wojewódzkiego Szpitala (...) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w L. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od p
Czytaj więcej»

I C 25/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-11-18

Data publikacji: 2013-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 25/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Stefaniak Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Michaluk po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2013r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Z. A. przeciwko B. K. o ochronę dóbr osobistych I oddala powództwo; II zasądza od Z. A. na rzecz B. K. kwotę 977 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) z tytułu zwrotu kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

29.02.16 – postanowienie o sprostowaniu 25.03.16 - M. B. Sygn. akt I C 28/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Stelska Protokolant: Edyta Stanisławek-Krukowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2015 roku w L. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. przeciwko Gminie L. o zapłatę I zasądza od pozwanej Gminy L. na rzecz (...) Spółki z og
Czytaj więcej»