Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3946

IV K 135/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-08-06

Data publikacji: 2014-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 135/14 UZASADNIENIE T. N. został skazany prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 4 lipca 1994 roku w sprawie II K 479/04 za czyn z art. 212 § 1 d.k.k. popełniony 12 kwietnia 1994 r. na karę roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 500.000 starych złotych, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata, oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego, orzeczono nawiązkę w kwocie 250.000 zł starych złotych
Czytaj więcej»

IV K 142/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-03-21

Data publikacji: 2014-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 142/13 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Sąd ustalił następujący stan faktyczny. M. M. (1) przed zatrzymaniem zamieszkiwał w miejscowości O. w domu przy ul. (...) wraz ze swoimi rodzicami i braćmi. Pozostawał na utrzymaniu rodziców. Nie miał stałego zatrudnienia. Dochody uzyskiwał z prac dorywczych. W 2012 roku M. M. postanowił pozyskać dodatkowy dochód ze sprzedaży narkotyków. W tym celu poszukiwał źródła większej, kilkukilogramow
Czytaj więcej»

IV K 212/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-05-27

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 212/12 UZASADNIENIE B. N. (1) i A. C. (1) byli znajomymi i czasem wspólnie dokonywali włamań do samochodów, w trakcie których głównie kradli radioodtwarzacze. Zanim to nastąpiło B. N. (1) w dniu 4 grudnia 2009 roku pojawił się na niestrzeżonym parkingu przy ulicy (...) w L. , gdzie był zaparkowany samochód marki O. (...) nr rej (...) należący do B. J. . B. N. (1) podszedł do w/w samochodu, po czym wybił szybę w przednich drzwiach od strony pasażera. Następnie dokonał zaboru mienia
Czytaj więcej»

IV K 212/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2015-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IV K 212/14 UZASADNIENIE Po przeprowadzeniu przewodu sądowego Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny: M. J. (1) na stałe zamieszkuje w miejscowości Z. . W dniu 13 kwietnia 2014 roku, w godzinach popołudniowych przebywał w miejscowości K. , gdzie początkowo grał w piłkę nożną na boisku, zaś następnie razem z kolegą M. J. (2) zakupili dwa tzw. czteropaki piwa, za które zapłacił M. J. (2) i wspólnie udali się do parku, gdzie spożywali zakupiony alkohol. Dołączył do nich M. K. .
Czytaj więcej»

IV K 213/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-12-10

Data publikacji: 2014-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 213/13 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie, w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Mirosław Styk Protokolant:st. prot. A. D. przy udziale Prokuratora Jacka Lipińskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013 roku sprawy: D. M. , syna I. i B. z domu R. , urodzonego (...) w P. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1. Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie IV K 128/10:
Czytaj więcej»

IV K 214/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 214/13 UZASADNIENIE Jak wynika z analizy karty karnej skazanego, akt sprawy i dołączonych odpisów wyroków A. S. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie III K 1772/02 za czyn wypełniający dyspozycję art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 10 października 2002 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres próby wynoszący 4 lata i na karę grzywny w wysokości 60 stawek dzi
Czytaj więcej»

IV K 221/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 221/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Mirosław Brzozowski Ławnicy: Z. W. (1) , A. C. Protokolant: Sylwia Zbiciak, Piotr Zawada przy udziale Prokuratora Marcina Kołodziejczyka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 31.08.2015 r., 16.09.2015 r., 22.09.2015 r. sprawy: 1 E. A. F. c. K. i A. z domu M. ur. (...) w Ś. 2 F. M. s. K. i M. z domu M. ur. (...) w K. oskarżon
Czytaj więcej»

II Ca 915/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 915/16 II Cz 1745/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Ewa Łuchtaj (spr.) Sędziowie: Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Iskra Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Niezgoda (del.) Protokolant Marcin Bielak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa J. M. przeciwko M. D. , M. G. (1) , J. O. i M. O. o usunięcie n
Czytaj więcej»

II Ca 1033/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-03-18

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 1033/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Żak (spr.) Sędziowie: Sądu Okręgowego Anna Ścioch-Kozak Sądu Okręgowego Andrzej Mikołajewski Protokolant sekretarz sądowy Emilia Trąbka po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa L. K. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o
Czytaj więcej»

II Ca 1039/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 1039/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Iskra (sprawozdawca) Sędziowie: Sędzia Sądu Okręgowego Anna Podolska-Kojtych Sędzia Sądu Rejonowego Marta Postulska-Siwek (delegowana) Protokolant Sekretarz sądowy Katarzyna Gustaw po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 roku w Lublinie, na rozprawie (1) sprawy z powództwa W. S. (1) przeciwko (...) Spó
Czytaj więcej»