Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4860

I C 6/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-05-21

Data publikacji: 2014-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 6/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Jakubiec Protokolant Małgorzata Siuda po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa B. J. , J. J. (1) i R. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki B. J. kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) tytułem zadośćuczynie
Czytaj więcej»

I C 304/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-09-25

Data publikacji: 2014-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C304/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2014r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : S.S.O. Grażyna Lipianin Protokolant : Paulina Radomska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014r. na rozprawie sprawy z powództwa W. I. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Zakładu Karnego w C. zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zadośćuczynienie w kwocie 100.000zł I oddala powództwo; II nie obcią
Czytaj więcej»

I C 310/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 310/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 19 marca 2015 r. Sąd Okręgowy Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Maria Stelska Protokolant: Joanna Stelmach po rozpoznaniu w dniu 05 marca 2015 r. w Lublinie sprawy z powództwa J. W. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i ustalenie I zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w W. na rzecz powoda J. W. : 1 kwotę
Czytaj więcej»

I C 318/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2015-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 318/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 29 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Maria Stelska protokolant Edyta Stanisławek-Krukowska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Lublinie sprawy z powództwa I. C. , K. C. (1) , M. C. i K. C. (2) przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w W. tytułem zadośćuczynienia: 1 na rzecz powódki I. C. kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy)
Czytaj więcej»

I C 334/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

8.01.16 postanowienie o sprostowaniu 15.02.16 M. B. Sygn. akt I C 334/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Lebowa Protokolant protokolant sądowy Paulina Radomska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2015 roku w L. sprawy z powództwa H. G. i J. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę z tytułu zadośćuczynienia kwot po 150000 zł z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 340/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-09-04

Data publikacji: 2013-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 340/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Jakubiec Protokolant: Katarzyna Radek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2013 roku w Lublinie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko J. C. (1) , M. C. i J. C. (2) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty z dnia 11 kwietnia 2012 r. wydany przez Sąd okręgowy w Lublinie w sp
Czytaj więcej»

I C 327/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-02-13

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 327/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Maria Stelska protokolant Dorota Twardowska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z (...) przeciwko Powiatowi (...) w R. reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Powiatowych w R. o zapłatę I zasądza od pozwanego Powiatu (...) w R. na rzecz powoda (...) Spó
Czytaj więcej»

I C 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2014-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 344/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Stelska Protokolant: Dorota Twardowska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko J. O. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda S. P. czynność prawną w postaci umowy darowizny z dnia 10 września 2011r. zawar
Czytaj więcej»

I C 345/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-06-16

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 345/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Maj po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2014 roku sprawy z powództwa : E. N. (1) przeciwko : Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

I C 346/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2013-09-02

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 346/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Alicja Zych Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Lisiowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2013 r. w L. sprawy z powództwa: B. B. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zadośćuczynienie, rentę, ustalenie I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powódki B. B. zado
Czytaj więcej»