Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 955/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2014-11-14

Sygn. akt. IC 955/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2014 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego (del. do SO) Piotr Czerski

Protokolant: Rafał Marczuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2014 roku w L.

sprawy z powództwa (...) Centrum (...) w O.

przeciwko (...) Szpitalowi (...) w L.

o zapłatę

____________________________________________________________

I.  zasądza od pozwanego (...) Szpitala (...) w L. na rzecz powoda (...) Centrum (...) w O. kwotę 263.862,20 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 6.821,70 zł (sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 70/100) od dnia 8 lutego 2014 roku do dnia 28 marca 2014 roku;

-

2.008,99 zł (dwa tysiące osiem złotych 99/100) od dnia 29 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

3.996,00 zł (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) od dnia 3 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

-

7.929,78 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 78/100) od dnia 12 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

-

5.136,90 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 90/100) od dnia 18 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

-

6.248,22 zł (sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 22/100) od dnia 26 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

-

12.116,52 zł (dwanaście tysięcy sto szesnaście złotych 52/100) od dnia 1 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

3.662,70 zł (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote 70/100) od dnia 7 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

167,40 zł (sto sześćdziesiąt siedem złotych 40/100) od dnia 4 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

14.516,05 zł (czternaście tysięcy pięćset szesnaście złotych 05/100) od dnia 3 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

609,12 zł (sześćset dziewięć złotych 12/100) od dnia 3 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

9.561,66 zł (dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 66/100) od dnia 12 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

5.287,68 zł (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 68/100) od dnia 10 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.629,30 zł (cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 30/100) od dnia 18 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

5.776,26 zł (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 26/100) od dnia 25 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.442,04 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 04/100) od dnia 24 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.029,90 zł (cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 90/100) od dnia 14 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

5.574,96 zł (pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 96/100) od dnia 31 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

8.484,90 zł (osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 90/100) od dnia 8 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

7.831,08 zł (siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 08/100) od dnia 7 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.343,10 zł (cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 10/100) od dnia 16 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

6.705,06 zł (sześć tysięcy siedemset pięć złotych 06/100) od dnia 22 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

14.010,84 zł (czternaście tysięcy dziesięć złotych 84/100) od dnia 22 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

3.662,70 zł (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote 70/100) od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

9.413,70 zł (dziewięć tysięcy czterysta trzynaście złotych 70/100) od dnia 6 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

- 14.799,24 zł (czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 24/100) od dnia 5 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.029,90 zł (cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 90/100) od dnia 14 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.543,56 zł (cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 56/100) od dnia 12 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

3.803,10 zł (trzy tysiące osiemset trzy złote 10/100) od dnia 20 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

7.322,82 zł (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 82/100) od dnia 27 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.213,08 zł (cztery tysiące dwieście trzynaście złotych 08/100) od dnia 26 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.980,30 zł (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 30/100) od dnia 3 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.600,80 zł (cztery tysiące sześćset złotych 80/100) od dnia 2 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

9.410,16 zł (dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 16/100) od dnia 7 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

6.674,82 zł (sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 82/100) od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

199,80 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

17.136,36 zł (siedemnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 36/100) od dnia 9 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

4.564,50 zł (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) od dnia 17 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

8.557,92 zł (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 92/100) od dnia 16 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

6.386,46 zł (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 46/100) od dnia 24 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

12.494,52 zł (dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 52/100) od dnia 23 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego (...) Szpitala (...) w L. na rzecz powoda (...) Centrum (...) w O. kwotę 20.411,00 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta jedenaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt IC 955/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 29 lipca 2014 r. powód (...) Centrum (...) w O. domagał się zasądzenia od pozwanego (...) Szpitala (...) w L. kwoty 263.862,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami:

|- od kwoty 6.821,70 zł od dnia 8 lutego 2014 roku do dnia 28 marca 2014 roku;

-

od kwoty 2.008,99 zł od dnia 29 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 3.996,00 zł od dnia 3 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 7.929,78 zł od dnia 12 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 5.136,90 zł od dnia 18 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 6.248,22 zł od dnia 26 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 12.116,52 zł od dnia 1 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 3.662,70 zł od dnia 7 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 167,40 zł od dnia 4 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 14.516,05 zł od dnia 3 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 609,12 zł od dnia 3 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 9.561,66 zł od dnia 12 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 5.287,68 zł od dnia 10 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.629,30 zł od dnia 18 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 5.776,26 zł od dnia 25 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.442,04 zł od dnia 24 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.029,90 zł od dnia 14 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 5.574,96 zł od dnia 31 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 8.484,90 zł od dnia 8 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 7.831,08 zł od dnia 7 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.343,10 zł od dnia 16 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 6.705,06 zł od dnia 22 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 14.010,84 zł od dnia 22 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 3.662,70 zł od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 9.413,70 zł od dnia 6 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 14.799,24 zł od dnia 5 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.029,90 zł od dnia 14 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.543,56 zł od dnia 12 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 3.803,10 zł od dnia 20 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 7.322,82 zł od dnia 27 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.213,08 zł od dnia 26 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.980,30 zł od dnia 3 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.600,80 zł od dnia 2 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 9.410,16 zł od dnia 7 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 6.674,82 zł od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 199,80 zł od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 17.136,36 zł od dnia 9 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 4.564,50 zł od dnia 17 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 8.557,92 zł od dnia 16 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 6.386,46 zł od dnia 24 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 12.494,52 zł od dnia 23 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty.

Ponadto powód domagał się zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu wyjaśniono między innymi, że powód w ramach łączącego strony stosunku współpracy na podstawie zawieranych umów, bądź składanych zamówień dostarczał na rzecz pozwanego produkty lecznicze, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowanie. Strony w dniach 15 marca 2013 r., 18 października 2013 r. oraz 26 lutego 2014 r. zwarły umowy, na podstawie których powód zobowiązany był do dostarczania na rzecz pozwanego preparatów stosowanych w medycynie nuklearnej, wymienionych w załącznikach do w/w umów. Zgodnie z postanowieniami zawartych przez strony umów powód dostarczał przedmiot umowy na zamówienie pozwanego, w terminie przez niego wskazanym, natomiast pozwany zobowiązany był do zapłacenia należności za dostarczone preparaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Powód terminowo wykonywał swoje zobowiązania wynikające z w/w umów na podstawie otrzymywanych zamówień. Wobec nieuregulowania zobowiązań wynikających z w/w faktur powód pismami z dnia 12 marca 2014 r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 76.053,73 zł, na którą obok dochodzonej niniejszym pozwem kwoty składają się należności już uregulowane, z dnia 6 maja 2014 r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 103.264,70 zł, na którą składają się należności dochodzone niniejszym pozwem oraz z dnia 24 czerwca 2014 r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 98.918,10 zł, na którą składają się należności dochodzone niniejszym pozwem. Pomimo wezwań do dobrowolnego spełnienia zobowiązania, pozwany nie uregulował zobowiązania. (k. 2-8)

W sprzeciwie od całości wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany wnosił o oznaczenie sposobu wykonania zobowiązania objętego roszczeniem powoda na podstawie art. 320 k.p.c., w sposób polegający na rozłożeniu dochodzonej należności głównej na raty, a także nieobciążania pozwanego na podstawie art. 102 k.p.c. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, a także dalszymi odsetkami. Pozwany nie kwestionując faktu wymagalności żądanej kwoty, podnosił, iż przyczyną niewywiązania się pozwanego z łączącego strony zobowiązania jest jego trudna sytuacja finansowa. Pozwany wskazał też na szczególny charakter prowadzonej przez siebie działalności. (k. 202-207)

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie. Strona pozwana nie kwestionowała swojego długu wobec powódki w zakresie należności głównej i akcesoryjnych (w tym prawidłowości ich wyliczeń) ani dokumentów w formie faktur VAT, z których należność miała wynikać. W toku procesu ustalono także bezsporny fakt, że terminy płatności z nich wynikające były wcześniejsze, niż początkowe daty okresów, za które sprzedawca (powód w sprawie) naliczył odsetki za opóźnienie. Zgodnie zaś z art. 481 § 1 k.c. wierzyciel ma prawo dochodzić odsetek za opóźnienie, zaś zgodnie z § 2 przepisu należą mu się odsetki ustawowe, o ile stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona.

Spór w sprawie niniejszej sprowadzał się w istocie wyłącznie do możliwości rozłożenia bezspornej kwoty długu na raty, jak również nieobciążania pozwanego dalszymi odsetkami od tak oznaczonego zobowiązania, a nadto nieobciążania pozwanego obowiązkiem zwrotu powodowi kosztów procesu. Wnioski te nie zasługiwały na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 320 k.p.c. Sąd może świadczenie zasądzone rozłożyć na raty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Strona pozwana upatruje spełnienia hipotezy normy prawnej w swojej trudnej sytuacji majątkowej, wykazanej w treści sprzeciwu oraz dołączonych do niego dokumentów (m.in. rachunku zysków i strat na dzień 30 czerwca 2014 r. – k. 208 i n.).

Stanowiska tego nie sposób było jednak podzielić. . Zarówno powód, jak też pozwany uczestniczą w obrocie gospodarczym, mimo braku celu w postaci zysku, pozwany jest zobligowany do prowadzenia działalności planowej, ukierunkowanej na racjonalne gospodarowanie powierzonym mu mieniem. Nie sposób nie zauważyć, że poprzez określone zachowania faktyczne, które nie zasługują na jurydyczną aprobatę, pozwany dąży do obciążenia swojego kontrahenta (powoda) ciężarem finansowym własnej działalności, mimo że nie ma on żadnego obowiązku jego ponoszenia, a zasada równości stron stosunków cywilnoprawnych sprawia, że ich interesy winny podlegać identycznej ochronie prawnej, jak interesy pozwanego, realizującego także cele publicznoprawne, lecz w sposób odpłatny, a nie charytatywny, zwłaszcza że pozwany jest podmiotem, którego prowadzenie (w tym, w zakresie działalności finansowej) należy do zadań województwa – jednostki samorządu terytorialnego najwyższego szczebla. Pozwany już od marca 2014 r. otrzymywał wezwania powódki do zapłaty należności objętych przedmiotowymi fakturami (k. 184 i n.). Mimo tego, przez okres kilku dalszych miesięcy nie uczynił nic, by zapłacić swój dług, czerpiąc korzyści z „nieodpłatnego” dostarczania towarów przez powoda. Należy także wskazać na fakt powszechnie znany, że z początkiem każdego roku zakłady opieki zdrowotnej podpisują nowe umowy z (...) w W., na świadczenie usług, zyskując znaczące kwoty na prowadzenie swojej działalności w kolejnym roku obrachunkowym. W takim stanie faktycznym brak woli pozwanego niezwłocznej spłaty bezspornego długu wobec powoda na początku kolejnego roku, w wysokości relatywnie niewielkiej w stosunku do rocznych przychodów ( vide k. 208), nie może zasługiwać na jakąkolwiek aprobatę.

Brak jakiejkolwiek reakcji pozwanego na żądanie zapłaty należności, które były wymagalne już kilka miesięcy przed wytoczeniem powództwa, przy niestawiennictwie przedstawicieli pozwanego na rozprawie przed Sądem, podczas której możliwym byłoby także podjęcie ustaleń ugodowych, wskazywał na brak faktycznej woli pozwanego na jakąkolwiek formę spłaty zadłużenia.

Konkludując, Sąd uznał, że zgłaszając stosowny wniosek o zastosowanie art. 320 k.p.c., tj. rozłożenia należności na raty, a nadto nie obciążanie pozwanego dalszymi odsetkami w niniejszej sprawie, za nieuzasadniony.

Powyższe rozważania należy również w całej rozciągłości odnieść do wniosku pozwanego o zastosowanie art. 102 k.p.c. i wobec braku zaistnienia przesłanki zawartej w przepisie, o kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o treść art. 98 § 1 i 3 k.p.c., zasądzając na rzecz powódki opłatę od pozwu, opłatę skarbową od stosunku prawnego pełnomocnictwa i wynagrodzenie pełnomocnika ustalone zgodnie z § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu1.

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 490.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pomorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego ( do ) Piotr Czerski
Data wytworzenia informacji: