Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 955/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2014-11-14

VI ACa 1925/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, na raty, należność, odsetka, kwota, tysiąc
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, suma odsetek ustawowych, pozwany, nota odsetkowa, na raty, należność, odsetka, kwota należności główna, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od obciążania, pierwsza instancja, rozłożenie świadczenia, dostawa, punkt pierwszy, kwota, tysiąc, świadczenie na raty, zaskarżenie nakazu, treść zaskarżonego wyroku, cała należność główna
Zobacz»

II C 714/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 listopada 2019

Data publikacji: 12 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dzień zapłaty, należność, szpital, faktura, pozwany, odsetka za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, wyrób medyczny, należność, szpital, należność główna, zapłata odsetek za opóźnienie, faktura, pozwany, opóźnienie od kwot, pozwany szpital, odsetka za opóźnienie, najdawniej wymagalna należność, podmiot prywatny, wystarczający środek pieniężny, władza publiczna, zawezwanie, opieka zdrowotna, sytuacja finansowa, stosunek kontraktowy, umowa
Zobacz»

VIII Ga 210/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 listopada 2021

Data publikacji: 14 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany, dzień zapłaty, kwota, należność, faktura, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, dzień zapłaty, opóźnienie od kwot, zapłata części należności, kwota, należność, następująca kwota, odprowadzanie ścieków, naliczona odsetka ustawowa, faktura, zobowiązanie sądu okręgowego, po dawnemu, odsetka, zaskarżony wyrok sądu rejonowy, pozew, opóźnienie w zapłacie kwot, wyrok przez sąd rejonowy, postępowanie apelacyjne, cofnięcie
Zobacz»

VIII Gz 52/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2018

Data publikacji: 18 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, odsetka za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, wytoczenie powództwa, transakcja handlowa, ustawowa odsetka za opóźnienie, rozłożenie zaległości na raty, pozwany, centrum, wydanie nakazu zapłaty, wezwanie do zapłaty, wytoczenie sprawy, cofnięcie pozwu, zażalenie, postępowanie nakazowe, dochodzenie prawa, damy powodu, skierowanie sprawy na drogę, termin do spłaty zadłużenia, sprawa przestała, odsetka za opóźnienie, odpowiedź na wezwanie
Zobacz»

VIII C 957/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 grudnia 2013

Data publikacji: 27 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pozwany, kwota, na raty, dzień zapłaty, należność, maj, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • należność główna, pozwany, kwota, licznik przedpłatowy, na raty, dzień zapłaty, należność, zakres należności, umowa sprzedaży energii elektrycznej, rozłożenie zasądzonego świadczenia, odsetka ustawowa od należności, zasądzone świadczenie na raty, telewizja kablowa, następująca faktura, strona powodowa kwot, maj, trudna sytuacja materialna, odsetka, spełnienie świadczenia, dzień od dnia otrzymania
Zobacz»

I C 122/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

na raty, należność, dzień zapłaty, faktura, odsetka za opóźnienie, kwota, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • ustawowa odsetka za opóźnienie, na raty, należność, dzień zapłaty, termin wymagalności, faktura, rozłożenie świadczenia na raty, zgoda na cofnięcie pozwu, odsetka za opóźnienie, należność główna, umowa dostawy, wyrażenie zgody na cofnięcie, kwota, pozwany, prowadząca działalność gospodarcza, zasądzone świadczenie, część należności, zapłacenie ceny, dostawa materiałów, oświadczenie na piśmie
Zobacz»

IV C 686/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, pozwany szpital, termin zapłaty w transakcjach, szpital kliniczny, suma stopy, szpital, stopa referencyjna, pozwany, faktura, utylizacja odpadów, równa suma, transport i utylizacja, punkt procentowy, odpad medyczny, wysokość równa, dzień zapłaty, usługa odbioru, na raty, promocja zdrowia, wykonana usługa
Zobacz»

XI C 435/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa dystrybucyjna, dzień zapłaty, strona powodowa, pozwany, umowa na dostawę energii, pełnomocnik procesowy w osobie, pośrednictwem pełnomocników, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, rozpoczęcie rozprawy, osoba radcy prawnego, dostawa energii elektryczna, sprzeciw od nakazu zapłaty, koszt opłaty skarbowej, uznanie cofnięcia pozwu, sprawa pełnomocnicy, kwota, istnienie zobowiązań wobec powoda, pismo z urzędu miejskiego, lokal, zwrot kosztu procesu
Zobacz»

I C 3117/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, zarządzenie, następujący skład, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, listopad, odsetka, kwota, sprawa z powództwa, koszt postępowań, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski, rozpoznanie
Zobacz»

XVI C 1021/21

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2021

Data publikacji: 9 lutego 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • siedziba, odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień uprawomocnienia, zarządzenie, strona powodowa, dzień zapłaty, odsetka, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, posiedzenie niejawne, zwrot kosztu procesu, powództwo, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, kwota, grudzień, październik, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

I1 C 1333/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży energii elektrycznej, dzień zapłaty, poprzednik prawny powodów, częściowa spłata należności, punkt odbioru, dostarczana energia elektryczna, pozwany, ewentualne zasądzenie, opóźnienie od kwot, ustalanie sądu, częściowe cofnięcie powództwa, autentyczność i prawdziwość, częściowe oddalenie powództwa, odsetki ustawowe, pozwany koszt, związek z zawartymi umowami, dokument przedłożony przez strony, postępowanie uproszczone, powstanie zadłużenia, elektroniczne postępowanie upominawcze
Zobacz»

I C 2884/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2014

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • na raty, pozwany, faktura, zasądzone świadczenie, rażące pokrzywdzenie, odstąpienie od obciążania, zapłata, rozłożenie świadczenia na raty, odsetka, śródmieście w warszawie, należność, faktura vat, ostateczne wezwanie do zapłaty, przedmiotowa faktura, wymagalność, sprzeciw od nakazu zapłaty, zła sytuacja finansowa, kwota należności główna, wierzyciel, dokumentacja księgowa
Zobacz»

IV C 1186/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, szpital, pozwany szpital, rata, uzyskanie dodatkowych świadczeń, część zobowiązania, wyrób farmaceutyczny, wniesienie pozwów, nakaz zapłaty, działalność lecznicza, służba zdrowia, odsetka, częściowe cofnięcie pozwu, sprzedaż wyrobów, zobowiązanie, postępowanie roszczenia, zapłata, pacjent, faktura, odsetki ustawowe
Zobacz»

I C 776/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 13 lipca 2016

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany szpital, wytoczenie powództwa, faktura, szpital, cofnięcie pozwu, zapłata, pozwany, odsetka, prawidłowe wniesienie zarzutów, konieczność uchylenia nakazu zapłaty, dostawa leków, szpital na mocy, pieczęć, wyszczególniony dokument, data zainicjowania, zainicjowanie procesu, płatność, przeterminowane zobowiązanie, zrealizowanie zobowiązania, odsetki ustawowe
Zobacz»

X Ga 131/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 lipca 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należność, pozwany, na raty, odsetka, miesięczny rachunek, płatność należności głównej, rozłożenie należności na raty, nakaz zapłaty, rata płatna, zasądzona należność, dzień wydawania wyroku, należność w ratach, program naprawczy, zadłużenie w ratach, wielokrotne wezwanie, kondycja finansowa, członka zarządu pozwanej spółki, podstawa do wytoczenia, konsultacja medyczna, wykonywanie zabiegów
Zobacz»

VI C 331/22

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2022

Data publikacji: 24 października 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozpoznanie sprawy na posiedzeniu, sprawa na posiedzenie niejawne, śródmieście w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, warszawy wydziału, wysokość odsetek ustawowych, siedziba, opóźnienie w spełnieniu świadczenia, spełnienie świadczenia pieniężnego, dzień uprawomocnienia, dzień zapłaty, odsetka za opóźnienie, tysiąc, zarządzenie, zwrot kosztu procesu, tryba, pozwany, sprawa z powództwa, kwota, czerwiec
Zobacz»

IV C 1118/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szpital, pozwany, faktura, pozwany szpital, należność, kwota, zapłata, nakaz zapłaty, działalność lecznicza, sprzeciw, pozew należności, odsetka, wezwanie do zapłaty, lipiec, produkcja różnego rodzaju, sukcesywne przekazywanie, zaplecze medyczne, funkcja lecznicza, wniosek zgłoszony w trybie, towar
Zobacz»

I C 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • na raty, błąd rachunkowy, pozwany, zasądzone świadczenie, odstąpienie od obciążania, odsetka, należność główna, należność, trudna sytuacja finansowa, ostateczne wezwanie do zapłaty, świadczenie na raty, rata w wysokościach, pozew, raport serwisu, powództwo ponad kwotę, niezasadne obciążanie, równa rata miesięczna, wysokość wierzytelności głównej, rozłożenie zaległych należności, zobowiązanie poprzez zapłatę
Zobacz»

VIII C 427/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 lipca 2013

Data publikacji: 28 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, ugoda, nakaz zapłaty, na raty, postępowanie nakazowe, rozłożenie zasądzonego świadczenia, zasądzone świadczenie na raty, zapłata, należność, należność w ratach, potwierdzenie przelewu, cofnięcie, wniosek o rozłożenie, pozew, zakres należności, kwota, polecenie wypłaty za granicę, wykonanie domku, potwierdzenie nadania, należność główna
Zobacz»

VIII Ga 27/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • na raty, pozwany, rata zasądzonego świadczenia, zapłata dla powoda, tablica reklamowa, reklamodawca, rozłożenie zasądzonych kwot, opłata sądowa, zmiana wyroku w punktach, możliwość spłaty, pełnomocnik z urzędu, wniosek w przedmiocie, zapłata, rozłożenie na raty, istnienie w związku, złe miejsce, unormowanie kodeksu, należność, radca prawny, dramatyczna sytuacja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pomorska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego ( do ) Piotr Czerski
Data wytworzenia informacji: